ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა სტუდენტებთან

ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა სტუდენტებთან

2018 წლის 7 ნოემბერს 14:00 საათზე, თსსუ-ის ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დალი ბერაშვილი  შეხვედრას გამართავს ფარმაციის ფაკულტეტის - VII – VIII სემესტრის სტუდენტებთან.

7  ნოემბერს  15:30 საათზე შეხვედრა გაიმართება ფარმაციის ფაკულტეტის -  IV, V, VI  სემესტრის სტუდენტებთან.

8  ნოემბერს  12:45 საათზე შეხვედრა გაიმართება ფარმაციის ფაკულტეტის  III სემესტრის სტუდენტებთან.


მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N 33, თსსუ-ის  IV  სასწავლო კორპუსი, VI  სართული.