ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 18 დეკემბერს 15:30 საათზე გაიმართება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: თსსუ-ის მე-4 სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, N 2 აუდიტორია

დღის წესრიგი:


1. სტუდენტთა შეფასების კვლევის შედეგები ფარმაციის ფაკულტეტის პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ. /მომხ. თსსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ირინა კვაჭაძე/                                        

2. ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა. /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ნანა დუღაშვილი/

3.სხვადასხვა;