ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 24 ივლისს 13 სთ  შედგება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა,

თსსუ მე–4 სასწავლო კორპუსი, მე–6 სართული, # 2 აუდიტორია

დღის წესრიგი:


1.   ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ      /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/ 

2. სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებულთათვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/

3. სამაგისტრო პროგრამების „სამრწველო ფარმაცია“, „ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია  და პარფიუმერია“ მაგისტრანტთა სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკისა და ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ /მომხ. სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი,  პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე/

4. სამაგისტრო პროგრამის „ფარმაციის მენეჯმენტი“ მაგისტრანტთა სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკისა და ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  ნანა დუღაშვილი/

5. სამაგისტრო პროგრამის „კლინიკური ფარმაცია“ მაგისტრანტთა სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკისა და ხელმძღვანელების დამტკიცების შესახებ /მომხ. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფესორი თამაზ ჭუმბურიძე/

6. შიდა მობილობის შესახებ /მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. დ. ბერაშვილი/

7. თბილისის სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორის ჯუმბერ კუჭუხიძის, ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული ბოტანიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორის მალხაზ ჯოხაძის  მიერ მომზადებული დამხმარე სახელმძღვანელოს – „ბოტანიკის პრაქტიკუმი“ დამტკიცება, /მომხ. ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ჯოხაძე/

8. სხვადასხვა