ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 5 აგვისტოს, 15:00 საათზე ჩატარდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, რომელიც გაიმართება ონლაინ რეჟიმში. 

დღის წესრიგი:

1.   თსსუ ფარმაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურის დებულებაში შესატანი ცვლილებების შესახებ. მომხსენებელი- თსსუ–ის ვიცე–რექტორი სამეცნიერო მიმართულებით, ასოცირებული პროფ. სოფიო ბახტაძე.

2. 2019/20 სასწავლო წლის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის ფარმაციის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ. მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე.

3. სამაგისტრო პროგრამაზე ფარმაცევტული და კოსმეტოლოგიური ტექნოლოგიები შიდა მობილობის შესახებ. / მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე.

4. სამაგისტრო პროგრამაზე ფარმაციის მენეჯმენტი შიდა მობილობის შესახებ. / მომხ.: ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი თამარ ჩიკვილაძე.

5. 2020/2021 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო ნაშრომების თემატიკისა და ხელმძღვანელების დამტკიცება. / მომხ. სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელები.