ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 15 ნოემბერს 15:30  საათზე  გაიმართება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.


დრო: 15:30 საათი

თარიღი: 2018 წლის 15 ნოემბერი

მისამართი: თსსუ-ის მე-4 სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, აუდიტორია N-2 


დღის წესრიგი:


1. 2018/19 სასწავლო წლისთვის აბიტურიენტების მისაღები რაოდენობის, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის და კოეფიციენტების განსაზღვრის შესახებ. /მომხ.  ფარმაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი დალი ბერაშვილი.

2. თსსუ ფარმაციის ფაკულტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა.   / მომხ. ფარმაციის  ფაკულტეტის  დეკანი,  პროფესორი დალი ბერაშვილი

3. „პრაქტიკული სახელმძღვანელო ფარმაკოგნოზიაში“ განხილვა. / მომხ. ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით ჭინჭარაძე.

4. სხვადასხვა.