ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 3 აპრილს 15 საათზე შედგება  ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა 

მისამართი: მე–4 სასწავლო კორპუსი, მე–6 სართული, აუდიტორია # 2

დღის წესრიგი:

1. ფარმაციის ბაკალავრის ქართული საგანმანათლებლო პროგრამის სააკრედიტაციო განაცხადის წარდგენა /მომხ.: პროგრამის ხელმზღვანელი, პროფესორი ალიოშა ბაკურიძე/

2. სადოქტორო პროგრამის“საქართველოში მოზარდი გვარი Allium–ის ზოგიერთი სახეობის მეორადი მეტაბოლიტების ფიტოქიმიური შესწავლა და მათი ბიოლოგიური აქტივობის დადგენა“ /მომხ.:ფარმაკოგნოზიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა მსხილაძე/

3. სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგების შედარებითი ანალიზი ფარმაცევტული ბოტანიკის სწავლების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ფარმაკოგნოზიისა და ბოტანიკის მიმართულების სასწავლო ნაწილის ხელმძღვანელი ანა ბოჟაძე/

4.სხვადასხვა