ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტები ფარმაცევტულ საწარმო -ავერსი რაციონალში

ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტები ფარმაცევტულ საწარმო -ავერსი რაციონალში

ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტები ფარმაცევტულ საწარმო -„ავერსი რაციონალში“

2018 წლის 15, 22 და 26  ნოემბერს ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტები გაეცნობიან ქართული ფარმაცევტული საწარმოს -„ავერსი რაციონალის“ მუშაობის სპეციფიკას.