გიორგი ადეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

გიორგი ადეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 5 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება გიორგი ადეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – „ციტოკერატინების დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა შარდის ბუშტის კიბოს მქონე პაციენტებში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

მიხეილ შავდია - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ონკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული პრემიის ლაურეატი 

ექსპერტები:

თინათინ ჩიქოვანი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თსსუ)

ავთანდილ იმედაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (თსსუ) 

დავით გიორგაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი