გიორგი მოშიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

გიორგი მოშიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 11 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) #1 საკონფერენციო დარბაზში შედგება გიორგი მოშიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – „საქართველოს ფლორის გვარი Daphne L-ს ზოგიერთი სახეობის ფარმაკოგნოსტური კვლევა“, საჯარო დაცვა ფარმაციის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

გენრი დეკანოსიძე - ფარმაციის მეცნიერებათა დოქტორი;

ვახტანგ მშვილდაძე - ფარმაციის აკადემიური დოქტორი.


ექსპერტები:

თამაზ მურთაზაშვილი - თსსუ-ის ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი;

ნიკოლოზ გონგაძე - თსსუ -ის სამედიცინო ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნანა ქავთარაძე - თსსუ-ის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ფიტოქიმიის დეპარტამენტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაციის აკადემიური დოქტორი.