გურანდა ფხაკაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

გურანდა ფხაკაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2021 წლის 15 ივლისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზირი №33) საკონფერენციო დარბაზი შედგება გურანდა ფხაკაძის სადისერტაციო ნაშრომის „საშვილოსნოს ყელის ნეოპლაზიების პროგრესიის მარკერების თავისებურებანი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
ზაზა ბოხუა – თსსუ-ის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

ექსპერტები:
რიმა ბერიაშვილი - თსსუ-ის ციტოპათოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი;
გიორგი თევდორაშვილი - თსსუ-ის მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
პლატონ მაჭავარიანი - თსსუ-ის მეანობა-გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი .