ჰანს ბოილერის ლექციები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

ჰანს ბოილერის ლექციები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

2019 წლის 21 მაისს 11:30 ბერლინის შარიტეს სამედიცინო უნივერსიტეტის, ტრანსფუზიური მედიცინის ინსტიტუტის, კვლევითი დეპარტამენტის ხელმძღვცანელი, ასოცირებული პროფესორი ჰანს ბოილერი, ფარმაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის წაიკითხავს ლექციას „პოლიფუნქციური დანიშნულების ბიოპოლიმერული ნანო და მიკრო ნაწილაკები. დიზაინი, ტექნოლოგია  და გამოყენების პერსპექტივები“

მისამართი : ვაჟა-ფშაველას #33, IV სასწავლო კორპუსი, IV სართული, სალექციო აუდიტორია # 1.