იამზე აღდგომელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

იამზე აღდგომელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 25 იანვარს 16:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შედგება იამზე აღდგომელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „დაჩქარებული გამოჯანმრთელება (ERAS სისტემა) კოლორექტული ქირურგიის შემდეგ“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბაადურ მოსიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

სამეცნიერო კონსულტანტი: სამსონ ქაჯაია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ექსპერტები: ნოდარ ლომიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუსი;
კახა ნურალიძე  - მედიცინის აკადემიური დოქტორი;
გიორგი გრიგოლია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი.

მისამართი: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი ,,საბჭოების დარბაზი", ვაჟა-ფშაველას N33