იაპონიის საერთაშორისო ფონდის სტიპენდია

იაპონიის საერთაშორისო ფონდის სტიპენდია

იაპონიის საერთაშორისო ფონდი - „Matsumae International Foundation”, 2020 წლისათვის უცხო ქვეყნის მკვლევარებისთვის (პრიორიტეტული სფეროებია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და მედიცინა) გამოყოფს სტიპენდიას.

დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ იხილეთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ვებგვერდზე:

mes.gov.ge