კონკურსში გამარჯვებულ სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ

კონკურსში გამარჯვებულ სპეციალობის მაძიებელთა საყურადღებოდ

2020 წლის კონკურსში გამარჯვებულ საექიმო სპეციალობის მაძიებლებთან  ხელშეკრულებების გაფორმება განხორციელდება 2020 წლის 2 მარტის 11 საათიდან  6 მარტის 13 საათამდე. 
(მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, მეშვიდე სართული, ოთახი N705).

საექიმო სპეციალობის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:

  • საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა და მოწმობის ასლი ან ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის შეფასების უწყისი და უწყისის  ასლი;  
  • უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი საბუთი (დიპლომი და დიპლომის ასლი); 
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი; 
  • ერთი ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3X4 და  ელექტრონულად -CD;
  • პროფესიული მზადების საფასურის გადახდის ქვითარი.  

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
ხელშეკრულების გაფორმების ვადის ამოწურვის შემდეგ კონკურსში გამარჯვებულ მაძიებელთან ხელშეკრულების გაფორმება არ იწარმოებს.