კონკურსი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში პარიზის ვალ დე მარნის კრეტეის უნივერსიტეტში

კონკურსი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში პარიზის ვალ დე მარნის კრეტეის უნივერსიტეტში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის VI-XI სემესტრის სტუდენტებისთვის ცხადდება კონკურსი Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის (International Credit Mobility  KA 107 Program) ფარგლებში პარიზის ვალ დე მარნის კრეტეის უნივერსიტეტში (საფრანგეთი). 

მობილობის პერიოდი - 2023 წლის გაზაფხული.

მობილობასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, სწავლა და ცხოვრება) ანაზღაურდება პროექტის ფარგლებში.

მობილობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

• ცნობა  სტუდენტის აქტიური სტატუსის შესახებ;

• ფრანგული ენის  B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი;

• ცნობა  აკადემიური  მოსწრების შესახებ  (GPA-ის მითითებით); 

• სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე);

• პასპორტის ასლი.

საბუთების მიღება - 2022 წლის 24  ნოემბრიდან 8 დეკემბრის ჩათვლით  ელ-ფოსტაზე:  n.kandelaki@tsmu.edu 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ თსსუ-ის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს. 

მისამართი: ვაჟა–ფშაველას გამზირი N.33, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსი, V სართული, ოთახი N 507 

ტელ: (032) 254 24 50 

მობ.: + 995 593 35 24 19