კონკურსი მეცნიერი ქალებისთვის საფრანგეთის საელჩოს სასტიპენდიო პროგრამაზე

კონკურსი მეცნიერი ქალებისთვის საფრანგეთის საელჩოს სასტიპენდიო პროგრამაზე

საფრანგეთის საელჩო საქართველოში აცხადებს კონკურსს სასტიპენდიო პროგრამაზე მეცნიერი ქალებისთვის.

გამარჯვებული კონკურსანტები უზრუნველყოფილნი იქნებიან, როგორც მგზავრობის, ასევე საფრანგეთში ცხოვრების ხარჯებით.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

- უნდა ჰქონდეს დოქტორის ხარისხი ან იყოს დოქტორანტი;

- უნდა იცოდეს ფრანგული ან ინგლისური ენები B2 -დონეზე;

- კვლევის თემატიკა: მედიცინა, ბიოლოგია, გენეტიკა, ფარმაკოლოგია, ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, გარემო და ჯანდაცვა, და ა.შ.;

კონკურსანტმა 2024 წლის 8 აპრილამდე უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

- CV ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე - 1 გვერდი;

- კვლევითი პროექტის რეზიუმე ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე - 1 გვერდი;

- მოწვევის წერილი ფრანგული კვლევითი ორგანიზაციიდან.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.