კონკურსი საქართველოში ერასმუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორის ვაკანტურ პოზიციაზე

კონკურსი საქართველოში ერასმუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორის ვაკანტურ პოზიციაზე

ცხადდება კონკურსი საქართველოში ერასმუსის ეროვნული ოფისის კოორდინატორის ვაკანტურ პოზიციაზე კანდიდატის შესარჩევად.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: https://mes.gov.ge/content.php?t=srch&search=Erasm&id=12708&lang=geo

განაცხადების წარდგენა: 2021 წლის 15 დეკემბრის 14:00 საათამდე.