კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

მედიცინის ფაკულტეტზე 

და

კონკურსის შედეგები

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის

სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის

ინსტიტუტსა და სსიპ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში 


იხილეთ მიმაგრებული ფაილი