კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის, მედიცინის საერთაშორისო, სტომატოლოგიის, ფარმაციის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  ფაკულტეტებზე 

იხილეთ ფაილი