კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის და მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობების, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის და მეცნიერი თანამშრომლის სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები