მაგდა რურუას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მაგდა რურუას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 13 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება მაგდა რურუას სადისერტაციო ნაშრომის – „სეფსისის მარკერების პათოგენეზური კორელაცია სეპტიური შოკით ინდუცირებული მულტიორგანული დისფუნქციის დროს Covid-19-ის და სხვა სომატური პათოლოგიების მქონე პაციენტებში ანამნეზში აგფ-ინჰიბიტორებით მკურნალობით და მის გარეშე“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ლევან რატიანი  -  თსსუ-ის ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ქეთევან მაჭავარიანი - თსსუ-ის ანესთეზიოლოგიის, რეანიმატოლოგიის და ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

ექსპერტები:

ელიზა ვაშაკიძე - თსსუ-ის ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,  მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ილია ნაკაშიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

მაკა თოფურიძე - თსსუ-ის პათოფიზიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.