მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ

მაგისტრანტობის მსურველთა საყურადღებოდ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2022–2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მისაღებ გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: