მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ცხრილი

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ცხრილი

გთხოვთ, იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი!!!

სპეციალობა (ყველა პროგრამა) 
   
თარიღი :13.09.2018    12:00 სთ.   
ლოკაცია: თსსუ–ის  მე–3 კორპუსი (საგამოცდო ცენტრი)

უცხო ენა  
სამაგისტრო პროგრამა:

 • ფარმაციის მენეჯმენტი
 • სამრეწველო ფარმაცია
 • ფარმაცევტული ანალიზი
 • ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია და პარფიუმერია
 • კლინიკური ფარმაცია

სამაგისტრო პროგრამა:

 • პედიატრიული რეაბილიტაცია
 • რეაბილიტაციაში მრჩეველი
 • რეაბილიტაცია სპორტში 

თარიღი:14.09.2018   11:00 სთ. 
ლოკაცია: თსსუ–ის  მე–4  კორპუსი  –  ფარმაცევტული


უცხო ენა  
სამაგისტრო პროგრამა:

 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
 • ეპიდემიოლოგია და გარემოს მედიცინა 

თარიღი: 14.09.2018  11:00 სთ. 
ლოკაცია: თსსუ–ის  I კორპუსი,  მე–4  სართ.  პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტი)


უცხო ენა

სამაგისტრო პროგრამა:

 • ჯანდაცვის ადმინისტრირება და მენეჯმენტი
 • ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანმრთელობითი განათლება

თარიღი:14.09.2018  11:00 სთ. 
ლოკაცია: თსსუ–ის  I კორპუსი,  მე–3 სართ.  ჯანდაცვის მენეჯმენტის,  პოლიტიკისა  და  ეკონომიკის  დეპარტამენტი