მაია გოცაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მაია გოცაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022  წლის  7 ივნისს, 16:00 საათზე თსსუ – ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება მაია გოცაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ ჰემოროლოგიური პარამეტრების ცვლილებები მოციმციმე არითმიის სხვადასხვა ფორმების დროს “ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ნუგზარ ნარსია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

კონსულტანტი: 

მაია მანწკავა - ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.

ექსპერტები:

გაიანე სიმონია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი;
შალვა პეტრიაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ალექსანდრე ალადაშვილის სახ. კლინიკის შინაგანი მედიცინის და კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
თამარ ურდულაშვილი - მედიცინის დოქტორი.