მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

2019 წლის 22 თებერვალს 16:00 საათზე, ჩატარდება მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.