მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 16 ივლისს 18:00 საათზე  შედგება მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა, რომელიც გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.

დღის წესრიგი:

1. დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ; მომხსენებელი დეკანის მოადგილე ნინო კანთელაძე.

2. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან მედიცინის ფაკულტეტის პროგრამაზე გადმომსვლელთათვის ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა. მომხსენებელი - მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი თინათინ ჩიქოვანი.

3. მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის სამოქმედო გეგმის წარდგენა მომხსენებლი: პროფესორი რუსუდან რუხაძე