მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2021 წლის 8 ოქტომბერს 15:00 საათზე გაიმართება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი:

1. საბჭოს შემადგენლობაში განხორციელებული ცვლილების შესახებ  - მომხს. ანა კაკაბაძე

2. ემერიტუსი პროფესორის  დავით გორდელაძის მიერ სახელობით სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ - მომხსენებელი პროფ. რ.რუხაძე

3. პროფესორ ილია ჭანუყვაძისათვის ემერიტუსი პროფესორის საპატიო წოდების მინიჭების შესახებ -  მომხსენებელი პროფ. რ.რუხაძე

4. დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი, მეორე და მესამე  კურსის არაკლინიკურ დისციპლინებში 18 ოქტომბრიდან სასწავლო პროცესის განხორციელების ფორმის შესახებ -  მომხსენებელი პროფ. რ.რუხაძე

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველ სართული, ,,საბჭოების დარბაზი"