მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ! სტაჟირების პროგრამა სამსუნის „ონდოკუზ მაის“ უნივერსიტეტში

მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ! სტაჟირების პროგრამა სამსუნის „ონდოკუზ მაის“ უნივერსიტეტში

გამოცხადდა სტაჟირების პროგრამა სამსუნის (თურქეთი) „ონდოკუზ მაის“ უნივერსიტეტში (3-4 კვირის განმავლობაში ივლისის ბოლოდან).

რეგისტრაციისთვის  სტუდენტები გადადით შემდეგ ბმულზე: 

http://sms.tsmu.edu/sms/form-2/index.php?stu=stu

რეზიდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში ადმინისტრაციული კორპუსის მეოთხე სართულზე ოთახი 419.

რეგისტრაციის დროს ასატვირთი დოკუმენტაცია: პასპორტის ასლი და ენის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 8 ივლისამდე.

გასაუბრება ჩატარდება 2019 წლის 9 ივლისს 15:00 საათზე, ადმინისტრაციული კორპუსის 1 სართულის სხდომათა დარბაზში ოთახი #122.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს ტელ: 0322542448