მიღება და მომზადება სკოლის საეტაპო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

მიღება და მომზადება სკოლის საეტაპო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ცენტრი

აცხადებს მსმენელთა მიღებასა და მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სკოლის საეტაპო გამოცდებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლისათვის.

სწავლება მიმდინარეობს ქართულ და უცხოურ სექტორებზე.

ცენტრი ამზადებს აბიტურიენტებს,  XI კლასის მოსწავლეებს, სკოლის დამამთავრებელი  XII კლასის მოსწავლეებს  2019 წლის ეროვნული გამოცდების მინიმალური კომპეტენციის პროგრამით, ასევე სკოლის მოსწავლეებს საეტაპო გამოცდებისათვის შესაბამისი საგამოცდო პროგრამით, მაგისტრანტობის მაძიებლებს და საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა მსურველებს.

საბუთების მიღება 2 სექტემბრიდან.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ მისამართზე:

ვაჟა-ფშაველას 33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  I სასწავლო კორპუსი, მე-6 სართული, მიკრობიოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი#1616,  1615.

დარეკეთ ტელეფონებზე: 254-25-31, 254-25-30. 5(99)75-70-46. 

(ყოველდღე კვირის გარდა 10:00-17:00სთ, შაბათს 11:00-15:00სთ.)   

ელ.ფოსტა prep@tsmu.edu

ვებ.მისამ.  www.tsmu.edu