ნატო ასათიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნატო ასათიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 2 მარტს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ნატო ასათიანის სადისერტაციო ნაშრომის – „ეფედრონის ჯგუფის კუსტარულად დამზადებული ფსიქოსტიმულატორების მომხმარებელთა კლინიკურ-დიაგნოსტიკური მახასიათებლებისა და „ჯეფის“ მოხმარებით გამოწვეული აშლილობების მკურნალობის პროცესში პრეპარატ თიოგამას ეფექტურობის შესწავლა“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.


სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ხათუნა თოდაძე - თსსუ-ის ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 

ირინა ამნიაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი


ექსპერტები:

ომარ სამუშია - თსსუ-ის ნერვულ სნეულებათა პროპედევტიკის და ტოპიკური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 

ნინო ნანეიშვილი - თსსუ-ის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი;

გვანცა ფირალიშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.