ნაზიბროლა ბოჭორიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაზიბროლა ბოჭორიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 01 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ნაზიბროლა ბოჭორიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის - „კოგნიტური დარღვევები გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტებში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

მარინა ჯანელიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ექსპერტები: 

მაია ბერიძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

რუსუდან მხეიძე - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი; 

თამარ ვაშაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი.