ნიკოლოზ ბუაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნიკოლოზ ბუაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2024 წლის 29 თებერვალს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ნიკოლოზ ბუაძის სადისერტაციო ნაშრომის–„კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სისხლდენით მიმდინარე ქირურგიული დაავადებების მინიინვაზიური, ენდოსკოპიური მეთოდებით მკურნალობის ოპტიმიზირება ბავშვებში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები

მერაბ ბუაძე - თსსუ-ის ბავშვთა ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

გიორგი ბურკაძე - თსსუ-ის მოლეკულური პათოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ექსპერტები:

მამუკა გურგენიძე - თსუ-ის მედიცინის ფაკულტეტის სამედიცინო რადიოლოგიის და ენდოსკოპიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

მალხაზ კარტოზია - დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის ბავშვთა ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი 

ციცინო ფარულავა - პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის პედიატრიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი