ნინო ჭოლოკავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ჭოლოკავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 20 ივლისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის სხდომათა დარბაზში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ნინო ჭოლოკავას სადისერტაციო ნაშრომის – „ვიტამინ D-ს გავლენა საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის და ნერვული სისტემის განვითარებაზე ბავშვთა ასაკში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

სოფიო ბახტაძე - თსსუ-ის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ეკატერინე უბერი - თსსუ-ის პედიატრიის #2 დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

ექსპერტები:

მაია ხერხეულიძე - თსსუ-ის პედიატრიის #1 დეპარტამენტის პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

ნიკოლოზ ავაზაშვილი - თსსუ-ის ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი;

რუსუდან მხეიძე - თსსუ-ის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი.