ნინო კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 30 აპრილს 16:00 საათზე თსსუ–ის მესამე სასწავლო კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) ,,თეატრალურ დარბაზში" შედგება ნინო კაპანაძის სადისერტაციო ნაშრომის „პრო და ანტი-ანთებითი სისტემური ციტოკინური პასუხი პნევმონიის დროს ბავშვებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

ივანე ჩხაიძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ია ფანცულაია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ექსპერტები: 

გურამ ჩიტაია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; ბორის კორსანტია- მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; გიორგი ჩახუნაშვილი  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.