ნინო ნანავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ნანავას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 18 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ნინო ნანავას სადისერტაციო ნაშრომის – „CD4+T ლიმფოციტების პლასტიკურობა ჰემატოლოგიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტების სისხლსა და ელენთაში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

გიორგი გიორგობიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ქირურგიის #2 დეპარტამენტის პროფესორი 

ნონა ჯანიკაშვილი - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის იმუნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი  

ექსპერტები:

ნინო შარაშენიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჰემატოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი (თსსუ)

ზაზა დემეტრაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ქირურგიის №1 დეპარტამენტის  პროფესორი (თსსუ) 

ქეთევან მაჭავარიანი – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის  დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)