ნინო ორჯონიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნინო ორჯონიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 21 აპრილს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება ნინო ორჯონიკიძის სადისერტაციო ნაშრომის – „პირის ღრუს ჰუმორული იმუნიტეტი თანკბილვის ანომალიების ორთოდონტიული მკურნალობის დროს ფიქსირებული სისტემებით“, საჯარო დაცვა სტომატოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

თინათინ მიქაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

ია ფანცულაია - ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

სამეცნიერო კონსულტანტი:

ირინე კვაჭაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი  

ექსპერტები:

ვლადიმერ (მამუკა) მარგველაშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (თსუ)

თამარ გიორგობიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)

ქეთევან მაჭავარიანი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (თსსუ)