ქეთევან გოცირიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ქეთევან გოცირიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2022 წლის 15 დეკემბერს, 16:00 საათზე თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ. №33) სხდომათა დარბაზში შედგება ქეთევან გოცირიძის სადისერტაციო ნაშრომის - „იმუნოლოგიური ფაქტორების როლი ორსულობის ადრეულ ვადაზე ჩვეული შეწყვეტის გენეზში’’ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.


სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

ნიკოლოზ კინტრაია - თსსუ-ის მეანობა–გინეკოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი. 


ექსპერტები: 

თინათინ ჩიქოვანი – თსსუ–ის იმუნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი;

თენგიზ ასათიანი – თსსუ–ის ემერიტუსი; 

დოდო სიგუა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი.