რევაზ ოთარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

რევაზ ოთარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2023 წლის 25 მაისს, 16:00 საათზე თსსუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში (ვაჟა-ფშაველას გამზ. №33, პირველი სართული) შედგება რევაზ ოთარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის – „ნაღვლის სადინარების გავლენა ღვიძლის ვენებზე მექანიკური ქოლესტაზის და ქოლანგიტის პირობებში“, საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

ილია ჭანუყვაძე - თსსუ-ის ემერიტუსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

ექსპერტები:

ომარ ხარძეიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
გიორგი ბურკაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, თსსუ-ის მოლეკულური პათოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
ლევან გოფოძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თსსუ-ის ქირურგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.