სადისერტაციო ნაშრომის “მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგები 3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში” საჯარო დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის “მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგები 3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში” საჯარო დაცვა

2018 წლის 27 თებერვალს, 16:00 საათზე, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა-ფშაველას გამზ.33) სააქტო დარბაზში შედგება ნინო გოგატიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის “მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგები 3-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში” საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი

ნანა ხაჭაპურიძე – თსსუ-ის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

ექსპერტები:

მაია ბერიძე - თსსუ-ის ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
ნათელა ოკუჯავა - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;
რუსუდან მხეიძე - თსსუ-ის ასისტენტ პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი.