საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  2021 სასწავლო  წლისათვის  აცხადებს  საექიმო  სპეციალობის  მაძიებელთა რეგისტრაციას.

სპეციალობის მაძიებელთა რეგისტრაცია დაიწყება 2021 წლის 15 აპრილს 13:00 საათზე ვებ-გვერდის საშუალებით: www.tsmu.edu/registracia

რეგისტრაცია და აქტივაცია (აქტივაციის ბმულზე გადასვლა) დასრულდება 22 აპრილს 13:00 საათზე. 

დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით აქ.