საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლების საყურადღებოდ!

საექიმო სპეციალობის მაძიებლებთან ხელშეკრულებების გაფორმება დაიწყება 2021 წლის 17 მაისის (ორშაბათი) 11:00 საათიდან 24 მაისის (ორშაბათი) 17:00 საათის ჩათვლით, განსაზღვრული განრიგის მიხედვით.

წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი და ხელშეკრულებების გაფორმების განრიგი იხილეთ აქ