საერთაშორისო კონფერენცია  „განათლება, ტექნოლოგია და ინოვაცია“

საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება, ტექნოლოგია და ინოვაცია“

ევროპის უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2021 წლის 15 დეკემბერს გაიმართება პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება, ტექნოლოგია და ინოვაცია“. 

კონფერენციის სამუშაო თემებია:

  • სწავლება-სწავლის ინოვაციური მეთოდები;
  • შეფასების ინოვაციური მეთოდები;
  • ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში;
  • ელექტრონული სწავლება და ელექტრონული ტრენინგი;
  • ცოდნის დაუფლება, ვიზუალიზაცია და მენეჯმენტი.

კონფერენციის მიზანია განათლების მკვლევარების, ექსპერტებისა და პროფესიონალებისთვის აკადემიური პლატფორმის შეთავაზება, სადაც ისინი განიხილავენ განათლების სფეროში არსებულ გამოწვევებს და ერთმანეთს გაუზიარებენ ცოდნასა და გამოცდილებას.

დამატებითი ინფორმაციის მიღებისთვის და რეგისტრაციის გასავლელად, გთხოვთ, ეწვიოთ ბმულს.