საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას - ჯანდაცვა 21 საუკუნეში

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას - ჯანდაცვა 21 საუკუნეში

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,მენეჯმენტის,პოლიტიკისა და ეკონომიკის  დეპარტამენტი, 31-იანვრიდან-3 თებერვლის ჩათვლით, ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ჯანდაცვა 21 საუკუნეში“  რომელიც ეძღვნება დეპარტამენტის 90 წლისთავს. 

კონფერენცია მულტიდისციპლინურია (ნაშრომები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას მედიცინის ყველა სფეროდან).

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ: სტუდენტებს, მაგისტრებსა და დოქტორანტებს,

კონფერენცია ჩატარდება ქალაქ ტრაპზონში (თურქეთი).

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმებია - ზეპირი მოხსენება, პოსტერი. 

სტატიები, უფასოდ, დაიბეჭდება კონფერენციის ელექტრონულ შრომათა კრებულში.

კონფერენციაზე რეგისტრაციისა და ნაშრომის წარდგენის ბოლო  ვადაა - 2019 წლის 20 იანვარი.

მონაწილეობისათვის გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადააგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:

Irine.zarnadze@yahoo.com

დეტალური ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თსსუ-ის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,მენეჯმენტის,პოლიტიკისა და ეკონომიკის  დეპარტამენტს.

მისამართი:  ვაჟა-ფშაველას N33, პირველი სასწავლო კორპუსი, მესამე სართული.