საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

2021 წლის 23 ივლისს ტარდება  სსიპ  - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გამოკლებული წევრების (მედიცინის ფაკულტეტიდან, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან და  ვლ. ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტიდან) არჩევნები.

არჩევნების ჩატარდების დრო: 09.00 -18:00;

არჩევნების ჩატარების ადგილი: სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული  „საბჭოების სხდომათა დარბაზი“.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია.