საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის ფაკულტეტიდან გამოკლებული  წევრების  არჩევნების  ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ

არჩევნები  ჩატარდება   2021 წლის 18 ნოემბერს, 09:00 საათიდან  - 18:00 საათამდე.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, საბჭოების სხდომათა დარბაზი. 

                                                                                     თსსუ-ის საარჩევნო კომისია