საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში მედიცინის და სტომატოლოგიის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების გამოკლებული  წევრების  არჩევნების ჩატარების დროისა და ადგილის  შესახებ

არჩევნები ჩატარდება  2021 წლის 25 ნოემბერს, 09:00 საათიდან  - 18:00 საათამდე.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ.N33, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული კორპუსი, I სართული, საბჭოების სხდომათა დარბაზი. 

                                                                                             

თსსუ-ის საარჩევნო კომისია