საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის   განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2022 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის (ოქმი N2) გადაწყვეტილებით, მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები გაიმართება   

2022 წლის 01 ნოემბერს 14 საათიდან 16 საათამდე. 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველი სართული, ოთახი N122