საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის     განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის საბჭოს 2022 წლის 02 ნოემბრის სხდომის  (ოქმი N2) გადაწყვეტილებით, სტომატოლოგიის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები გაიმართება 2022 წლის 22 ნოემბერს 8 საათიდან 14  საათამდე. 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველი სართული ,,საბჭოების სხდომათა დარბაზი".