საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის საბჭოს 2022 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის  (ოქმი N1) გადაწყვეტილებით, მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები  გაიმართება 2022 წლის 19 დეკემბერს  09:00 საათიდან 17:00 საათამდე. 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი N 33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველი სართული ,,საბჭოების სხდომათა დარბაზი".