საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის განცხადება

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს 2023 წლის 1 თებერვლის სხდომის (ოქმი N7) გადაწყვეტილებით, ფარმაციის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნები გაიმართება 2023 წლის 17 თებერვალს 13 საათიდან 15 საათამდე. 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი, პირველი სართული, ,,საბჭოების სხდომათა დარბაზი".